November 24th, 2012

(no subject)

פנייתו של ראש ממשלת ישראל אל העם / מריאן בלנקי
תרגום מרוסית: יואל נץ
אזרחי ישראל! אנו ניגשים כעת לביצועו של הצעד הקשה והכואב – חיסולה של מדינת ישראל. בלב לא קל קיבלה ממשלת ישראל את ההחלטה הזו ולא פשוט היה לכנסת לאשר אותה.
כמו רבים אחרים, האמנתי וקיוויתי גם אנוכי, שנוכל להישאר לעד בתל-אביב ובירושלים. אלא שהמציאות המשתנה באזורנו ובעולם כולו כפתה עליי לבחון מחדש את השקפותיי ואת אמונותיי. ביקשתי מן הדובר שלי מריאן בלנקי, שיעזור בידי לחבר את נאום הפרידה לרגל נעילתו של המפעל הציוני.
לא נותרה עוד ליהודים האפשרות להוסיף ולשבת במזרח התיכון. חיים כאן למעלה משלושה מיליון פלסטינים ומניינם מוכפל מדי דור. הם חיים בצפיפות שאין דוגמתה במחנות פליטים במצוקה ובעוני, באווירה של שנאה הולכת וגוברת ובלא תקווה כלשהי לשיפור בעתיד.
אנו עושים את הצעד הזה מעמדה של כוח ולא של חולשה. ניסינו להגיע להסדר עם הפלסטינים, הסדר שהיה מצעיד את שני העמים לקראת מסלול של יחסי שלום. אלא שכל ניסיונותינו התנפצו אל קיר של שנאה וקנאות.
חיסולה שדל מדינת ישראל הוא המענה שלנו למציאות הנוכחית. תכנית זו תניב ליהודים תועלת בכל התפתחות אירועים עתידית שהיא. אנחנו נקטין עד למינימום את החיכוכים היומיומיים ואת הקורבנות משני הצדדים. החיים היהודיים יוסיפו להתפתח בארצות התפוצה כשם שהם התנהלו שם במשך 2000 שנה. הפתרון הסופי של השאלה היהודית במזרח הקרוב יאפשר לנו להיצמד אל בעיות הפנים שלנו. יחול שינוי בסדר הקדימויות הלאומי. מדיניות הכלכלה תוקדש ביתר תשומת לב לצמצום הפערים החברתיים והיא תאסור מלחמה של ממש על העוני. נשפר את ההשכלה ונגביר את ביטחונם האישי של כול יהודי העולם.
חילוקי הדעות בנוגע לחיסולו של המפעל הציוני פערו פצעים עמוקים, גרמו לשנאת אחים מרה, להתבטאויות קשות ולמעשים קיצוניים. אני מבין לליבם של מי ששוללים את הצעד הקשה הזה ומבין לרגשותיהם, לכאבם ולמחאתם. אבל עם אחד אנחנו – על אף כל הוויכוחים והניגודים.
אזרחי ישראל! היום מסתיים החלק המבריק בהיסטורי של העם היהודי והפרק החשוב בחייכם כחלוצים – מי שהגשימו ומימשו – בשם כולנו – את הרעיון הציוני. הכאב שלכם והדמעות – הם חלק בלתי נפרד מתולדות ארצנו. יהיו אשר יהיו חילוקי הדעות בינינו, אנו לא נעזוב אתכם לגורלכם ולאחר חיסולה של ישראל נעשה הכול כדי לבנות את חייכם ולשקם את חיי קהילתכם. אנו, שרי ממשלת ישראל, הגענו למסקנה שהצעד הקשה הזה הינו חיוני עבור העם היהודי. האמינו לי, כי הכאב, אשר הצעד הזה גורם לו, שווה להכרה האיתנה במידת הכרחיותו.

(no subject)

Марьян Беленький


Новая мировая религия

Я, Марьян Беленький, решил основать новую мировую религию .

1. Аз есмь альфа и омега, начало и конец, Свет Мира, звезда пленительного Щастя и надежда прогрессивного человечества. Слава мне – великому и мудрому учителю человечества!
2. Близится Час. К нему нужно быть готовым. Главное зло мира – деньги. Подобно тому, как Христос взял на себя грехи всего человечества, я возьму на себя все грехи, связанные с вашими деньгами. Отдайте их мне, и вы почувствуете удивительную внутреннюю свободу и раскрепощенность.
3. Ваше имущество привязывает вас к бренному материальному миру и мешает переходу в мир Света и Добра. Поэтому перепишите на меня все ваше имущество – квартиры, дачи, машины. В мире Света и Добра оно вам не понадобится. Освободитесь от всего этого ненужного барахла, дабы встретить налегке новую Эру. И тогда вы взлетите в Прекрасный Новый мир на крыльях любви.
4. Женщины не должны носить золота и других дорогих украшений. Сдайте их мне на хранение. Дешевую бижутерию можете оставить себе.
5 Вам уже нужно позаботиться о грядущем переходе в мир Света и Добра. Поэтому напишите завещание, в котором вы передаете мне все ваше имущество.
6. Вы должны постоянно агитировать окружающих за переход в новую религию. За это в мире Света и Добра вам будут начисляться очки.