April 21st, 2013

(no subject)

Литераторът Мариан Беленки е написал много хубава статия в сп. Деньги относно теорията на Канеман за ирационалното поведение на хората. Беленки обръща внимание върху идеята на Канеман за това, че в ежедневния си живот хората не се водят от здравата мисъл.
http://www.referati.org/daniel-kaneman-1-/32224/ref/p5
Аз съм популарен български литераторът.