Беленький Марьян (belenky) wrote,
Беленький Марьян
belenky

Като виждам истинската форма на истината в тази научност
или, което е същото, като твърдя, че истината има елемента на
своето съществуване единствено в понятието, аз зная, че това
е в явно противоречие с една представа и с последици те от
нея, която е колкото претенциозна, толкова и разпространена в
убеждението на епохата. Затова, струва ми се, не е излишно едно
разяснение на това противоречие, макар че тук то не може да
бъде нищо повече от уверение, както е уверение и това, против
което е насочено. А именно, ако истинното съществува само в
онова или по-скоро само като онова, което се нарича ту наглед,
ту непосредствено знание за абсолютното, религия, битие – не
в центъра на божествената любов, а битието на самия този цен-
тър, – като се изхожда оттук, същевременно и за изложението на
философията се изисква по-скоро противоположното на форма-
та на понятие. Излиза, че абсолютното не трябва да се схваща в
неговото понятие, а трябва да се чувства и възприема в нагледа,
че трябва да имат решаващата дума и да се изказват не неговото
понятие, а чувство то и нагледът за него.
Ако появяването на едно такова изискване се схване спор.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments